Möbelbidrag

Jag undrar om gällande regler kring möbelbidrag för Stockholm? Jag har fått 2000 beviljat och ansökt om mer då kostnaden är så mycket högre vart jag än kollar så är det dyrare. Madrass, täcke, kuddar köksstolar, hyllor mm

peter187

Kommentarer

Hej!

Du har ansökt om bistånd för hemutrustning och anser att beloppet du fått utbetalt inte räcker till det du behöver införskaffa. Du undrar därför om reglerna gällande möbelbidrag.

Reglerna kring bistånd för möbelbidrag är inte specifika och det går inte att säga exakt hur mycket en person har rätt till då det alltid görs en individuell bedömning. Det man utgår ifrån då är att individen som söker ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå och därför ha ett hem som är tillfredsställande. Det är också viktigt att poängtera att det inte finns någon allmän rätt för den som får en bostad och har en dålig ekonomi att få ekonomiskt bistånd för utrustning till hemmet.

Däremot i vissa fall kan det finnas särskilda skäl som gör att socialtjänsten kan ge bistånd till grundutrustning av ett hem. Det kan handla om både ekonomiska och sociala skäl såsom att en person inte kommer ha möjlighet att inköpa nödvändig hemutrustning inom rimlig tid eller att en ung person inte kan bo hemma längre på grund av sociala skäl. Den hemutrustning som avses kunna tillgodose en individs behov är det som behövs för matlagning, sömn, umgänge, förvaring, rengöring och rekreation.

Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd för hemutrustning och därefter görs en individuell bedömning och i din ansökan är det bra att vara specificera vad och hur mycket du ansöker om.

Skulle du få ett beslut du inte är nöjd med kan du alltid överklaga det. I beslutet står det hur en överklagan går till och du kan även vända dig till din handläggare för hjälp med detta.

Vi hoppas du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till med boendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter