Orosanmälan

Mitt barn har bott hos mig i 2 år, han har haft minimal kontakt med pappan, på egen begäran, pappan skrev över vårdnaden på mig eftersom han inte orkade ha dom, sen i våras har pojken haft visst umgänge med pappan och skolan har blivit lidande, i höstas började han med vvboende, skolan funkar inte alls. En dag säger barnet åt en lärare att jag slår han och min sambo hotar att döda han, det leder ju naturligtvis till orosanmälan. Då beslutar socialtjänsten att placera pojken som boende hos pappan, vilket handläggaren själv säger är en tveksam placering, detta trots att pojken har en godkänd stödfamilj? Är det ens enligt lagen?

Mammut

Kommentarer

Hej!
Ditt barn har tidigare bott hos dig och du har haft ensam vårdnad. Nu har din son först påbörjat med umgänge med sin pappa och sedan växelvis boende.
Skolan har gjort en orosanmälan angående att din son uppgett att han upplevt slag och hot i ert hem. Socialtjänsten utreder då hur din sons situation ser ut.
Som vårdnadshavare har du rätt att ta del av utredningen och ska givetvis ta en aktiv del i att hitta en så bra lösning som möjligt för din son.

Utifrån din sons ålder och mognad lyssnar socialtjänsten på hans önskemål om placering. Om din son är placerad enligt SoL (Socialtjänstlagen) som är en frivillighetslag skall både du som ensam vårdnadshavare och sonen ha samtyckt till placeringen. Är sonen omhändertagen enligt LVU ( Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) som är en tvångslag beslutar socialnämnden om lämplig placering.

Du kan läsa mer om lagarna här:
https://lagen.nu/

Vi hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter