bostadslös, sjukskriven, avskriven från AF bla

Hej Tanten, hoppas du bringa klarhet åt mig då jag är helt ny runt detta. Förstått att Riksnormen 3090kr gäller även för mig. Egna räkningar som Soc säger jag får ta själv. Telefon 119kr, + Banklån. De tar natthärberget 1200kr men vill sänka riksnormen pga att jag får lite frukost och lite kvällsmat. De tar även A-kassa 112kr. Telefon ingår också utanför 3090 säger deras egna papper.
Som jag förstår är 3090kr minimum. Och av det skall jag, vad jag förstår själv betala mag 250kr och mina lån (600kr). Härberget 1200 kr skall väl inte belasta 3090 summan väl? Jag fattar det som om mitt netto skall bli 3090 - 250kr dvs 2840kr. Tänker jag rätt?
Sen har vi de 990 kr för ensamhushåll. Jag skall väl även få dem??
Mvh Aan

Naa

Kommentarer

Hej!
Det var inte helt lätta att bringa klarhet i din fråga men vi ska försöka förklara.
Försörjningsstöd söker du som du vet varje månad. Det görs alltid en individuell bedömning.

De utgifter som du har för banklån är precis som du skriver ingenting som försörjningsstödet täcker. Utgifter för telefon ingår i riksnormen. Även kostnader för mat ingår i riksnormen så om du får mat på härbärget är det något som kommer ge avdrag från riksnormen.

Du är inte heller ensamhushåll eftersom du bor på ett härbärge och de 990 kr ska därför inte beviljas dig.

Eftersom egenavgiften från härbärget innefattar sådant som du själv skulle ha bekostat om du hade haft eget boende är det riktigt att du ska betala detta själv och att det dras ifrån riksnormen. Be att få förtydligat från din socialsekreterare om avgiften för härbärget också täcker matkostnaderna.

Vi kan inte svara på hur din beräkningsbild ser ut, men be att få se beräkningen från din socialsekreterare och be att få en ordentlig förklaring på hur denna är gjord så att du får en bättre kunskap i hur din situation ser ut.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter