Akut bistånd pensionär

Hej. Jag är nybliven pensionär med garantipension. Jag har rätt till bostadstillägg men handläggningstiderna är nu uppe i 28 veckor, och jag kommer snart att befinna mig i en situation där jag ej kan betala hyran. Är jag berättigad till akut bistånd? Kan man få ett lån via er tills bostadstillägget beviljats?

Knäckt pensionär

Kommentarer

Hej!

Du undrar om du är berättigad till akut bistånd då det är långa handläggningstider för att få bostadstillägg och då kan det bli problem att betala hyran.

Som pensionär har du möjlighet att ansöka om äldreförsörjningstillägg. Detta gör du via pensionsmyndigheten.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå.

Hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd beror på dina inkomster och din bostadskostnad. Äldreförsörjningsstödet beräknas utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå.

Ta kontakt med pensionsmyndigheten för ytterligare information eller gå in på länken nedan.

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/ansok...

Hoppas svaret har varit till hjälp för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter