Ledsen Mamma!

Postat: 2010-03-23 09:57

Hej!
För ca tre v sedan ringde jag pappan till mina två barn. Hade haft ett bråk med min tonårsdotter och kände att jag inte redde ut det själv. Han kom då och hämtade henne.
Dagen efter anmälen han mig till Socialen för Drogmissbruk.
Socialen ringer mig, och jag talar om att detta inte är första gången han påstår sådant. Beställde sedan papper ifrån dom där det står: Inte jag som använder droger utan min pojkvän! Detta har jag ALDRIG sagt! Ringde upp henne och det var så hon uppfattade mig säger hon! Fick inte heller reda på att dom startat en utredning, men enligt henne så har hon ringt mig o talat om detta! Får det gå till så här? Känns otroligt obehagligt. Har aldrig varit i närheten av droger. Till följd av detta har pappan som inte velat träffa sina barn på två år tagit dom ifrån mig och nu talat om för dom hur mycket jag "knarkar" och är "alkoholist".
Förstår inte varför man gör så!?! Tycker synd om mina flickor som saknat sin pappa under många år o nu äntligen får chansen att vara med honom men nu då verkar tro på hans ord! Mycket tacksam för svar!

Anonym

Kommentarer

Postat: 2010-03-23 16:27

Hej

Vi förstår att det känns olustigt att bli anklagad för saker man inte har gjort och hoppas att detta kommer reda upp sig så snart som möjligt för er alla.

Om socialtjänsten får in en anmälan om att ett barn eventuellt far illa så har socialtjänsten en skyldighet att undersöka saken och ta ställning till om en utredning ska öppnas kring barnet eller inte. Ett första steg i en utredning innebär att en socialsekreterare tar kontakt med familjen, i första hand för att utreda barnets situation. Vanligast är att socialtjänsten kallar familjen till ett besök. Detta kan äga rum på socialkontoret eller i hemmet. Hembesök vid första anmälan görs framförallt när socialtjänsten har fått kännedom om till exempel tungt drogmissbruk i boendet eller vid misstanke om barnmisshandel. Under första besöket får familjen ta del av anmälan och kommentera den. Socialtjänsten resonerar sedan hur de ska gå vidare utifrån informationen de har om familjen. Man försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen. I många fall kan det vara nödvändigt att även kontakta andra som känner eller har daglig kontakt med barnet, till exempel barnhälsovården, skolan eller förskolan.

Du uppfattar det dock som att socialsekreteraren inte har gjort på detta sätt utan istället påbörjat en utredning och gått vidare med denna utan din vetskap. Om det är så att man tycker att man blivit felaktigt behandlad eller att en enskild handläggare har begått ett fel så bör man i första hand vända sig till deras närmsta chef. Vill man sedan gå vidare ytterligare efter det så ska de hjälpa dig med detta.

Hoppas som sagt att allt ordnar upp sig snarast möjligt och att du i fortsättningen litar på att socialtjänsten gör vad de måste på ett korrekt sätt. Skulle det dyka upp några andra frågor så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2010-03-24 10:08

Åå, TACK för svar!
Ska ringa deras Chef under dagen o se vad Han/Hon säger!!!!

Postat: 2010-03-24 11:28

Hej

Vi är glada att kunna hjälpa till och hoppas att det ordnar sig på ett smidigt sätt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter