43 År Gammal Med 22 Kronor Ut I Timlön, Rätt Till Soc?

Postat: 2010-03-22 18:54

Hej!

Jag har aktivitetsstöd a´ 178:- per dag i två månader fr.o.m dagens datum (därefter i nuläget ingen inkomst). Min sambos studiemedel tar slut om en månad. Vi har två barn under 6 år. Kan vi räkna med att få soc-hjälp trots att vi bor i en bostadsrätt eller måste vi isåfall sälja den? Vi har under ca två år levt 2 vuxna & 2 barn på ETT studiemedel, men med ännu lägre inkomst blir det svårt att klara sig.

Leif

Kommentarer

Postat: 2010-03-23 09:14

Hej

Vi förstår att de måste vara en ansträngd ekonomisk situation ni lever under och att detta självklart kan ge upphov till tankar kring flera olika områden däribland även boendet.

Om man inte har tillräcklig inkomst för att försörja sig eller sin familj kan man ansöka om försörjningsstöd. I vissa fall kallas det för ekonomiskt bistånd och tidigare så kallade man det även för socialbidrag. När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas en utredning som alltid leder till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av personens inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den såkallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv och familj, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis sjukintyg från läkare. Om man får avslag på sin ansökan har man alltid rätt att överklaga beslutet. För att göra en förstagångsansökan så ska man kontakta socialtjänsten i sin stadsdel. Dessa kan man nå genom Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00.

När det kommer till själva boendet är det så att om man ansöker om ekonomiskt stöd till boendekostnad i bostadsrätt, inleds alltid en utredning. Socialförvaltningen gör sedan en individuell behovsprövning och undersöker rätten till bistånd.

När en socialsekreterare utreder behovet finns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till. Utöver grundläggande faktorer som social och ekonomisk situation, tittar socialförvaltningen också på när köpet av lägenheten har gjorts. Har man köpt sin lägenhet i nära anslutning till att första ansökan om ekonomiskt bistånd lämnades in och man dessutom då har betalat en stor kontantinsats är det tveksamt om man är berättigad till bistånd överhuvudtaget. Har köpet gjorts längre tillbaka kan beslutet dock se annorlunda ut.

Uppfyller man rätten för att få ekonomiskt stöd, kan man sedan få bistånd till räntekostnaden samt månadsavgiften men inte till eventuell amorteringskostnad.

Om man beviljas ekonomiskt stöd till bostadskostnaden och man samtidigt ser att behovet kan komma att bli långvarigt, görs också en bedömning av eventuella rådrum. Ett rådrum innebär att man får en tidsgräns att sälja sin bostadsrätt på och samtidigt undersöka andra boendeformer. Rådrummet och eventuell förlängning bestäms av socialförvaltningen. För att besluta om rådrum undersöker socialförvaltningen om lägenheten är en realiserbar tillgång, hur marknadsvärdet ser ut, om lägenheten är belånad och hur stora lånen är? En annan faktor som kan spela roll är om det kan vara tal om en eventuell vinst vid en försäljning?

Hoppas att ni fått svar på era frågor och att ni nu vet hur ni ska gå vidare. Skulle det dyka upp fler funderingar så är ni välkomna åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter