Försörjningsstöd

Postat: 2010-03-23 19:38

Hej!
En tjugoåring som går kvar på gymnasiet har blivit utslängd av sina föräldrar och bor hemma hos en kompis utan att kunna betala denna. Hon säger att dom på soc hon har pratat med bara hänvisar till föräldrarnas försörjningsskyldighet. Vad har hon för rättigheter?

karin

Kommentarer

Postat: 2010-03-24 12:52

Hej

I vanliga fall så sträcker sig föräldrarnas försörjningsskyldighet enligt lag fram tills barnen har fyllt 18 år eller till dess att de har avslutat sina gymnasiestudier. Som längst sträcker sig detta dock tills barnet har fyllt 21 år.

Eftersom vi inte har all information i ärendet så är det svårt för oss att uttal oss mer specifikt men beroende på hur hemsituationen så kan det i vissa fall bli tal om en så kallad relationsutredning. Det vill säga socialtjänsten utreder om det finns anledning för dem att kliva in och hjälpa dig med ditt uppehälle trots att detta egentligen är föräldrarnas skyldighet. Allt detta beror dock på hur situationen ser ut och vilka problemen är. I första hand försöker man alltid att lösa dessa så att alla inblandade parter blir nöjda.

Du skriver att personen i fråga redan har varit i kontakt med socialtjänsten. Om hemsituationen inte diskuterades då så borde personen återigen höra av sig till socialtjänsten och redogöra för denna. De man ringer och pratar med är individ och familjeomsorgen i den stadsdel som man tillhör och man når dem på något av nedanstående nummer:

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 58 92
Västra innerstaden: 040- 34 38 30

Hoppas ni fått svar på fråga och välkommen åter om det skulle dyka upp andra funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter