Praktikant

Postat: 2010-03-29 20:17 Besvara Hej.
Jag genomgår arbetspraktik genom arbetsförmedlingen och får ersättning från försäkringskassan (aktivitetsstöd). Dock klarar jag knappt att leva en skälig levnadsnivå med den orimliga ersättningen som jag erhåller. Vill inte heller söka försöjningstöd egentligen men har knappt något att leva på och börjar bli väldigt deprimerad av denna situation. Har parallellt med mina studier alltid arbetat med blev dock arbetslös p.g.a arbetsbrist för bara ett kort tag sedan.

Jag bor dock med min pojkvän som har en inkomst, men anser inte att han skall försörja mig. Om jag skulle söka försöjningsstöd skulle mina förutsättningar räcka för att få det?

MVH

Praktikanten

Kommentarer

Postat: 2010-03-30 09:45

Hej

Det är svårt för oss soctanter att ta ställning till om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller ej men har man inte tillräckligt med inkomst för att försörja sig kan man ansöka om försörjningsstöd. När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det en utredning som alltid leder till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den ekonomiska uträkning man har gjort av personens/hushållets inkomster, tillgångar och utgifter. Eftersom du bor tillsammans med din pojkvän innebär det att hans inkomst också ska tas med i beräkningen. För att få ekonomisk bistånd krävs det att ni ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. Som sökande ska man också ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom ett sjukintyg från läkare. Om man får avslag på sin ansökan har man alltid rätt att överklaga beslutet.

Om du vill göra en ansökan eller diskutera ditt ärende med en socialsekreterare ska du ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med ekonomiskt bistånd så ringer man till försörjningsenheten på något av telefonnumren nedan.

Ekonomiskt bistånd Centrum Tel: 040 34 58 70
Ekonomiskt bistånd Husie Tel: 040 34 62 14
Ekonomiskt bistånd Fosie Tel: 040 34 57 00
Ekonomiskt bistånd Hyllie Tel: 040 34 57 76
Ekonomiskt bistånd Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Ekonomiskt bistånd Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Ekonomiskt bistånd Oxie Tel: 040 34 38 48
Ekonomiskt bistånd Rosengård Tel: 040 34 33 69
Ekonomiskt bistånd Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Ekonomiskt bistånd Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Hoppas att vårt svar gett dig information om hur du kan gå vidare. Har du fler funderingar är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter